Plesová sezóna v domě kultury

ples.jpg

Plesová sezóna začne po novém roce a zajisté si každý vybere.

24. 01. 2015 - Ples seniorů
06. 02. 2015 - Maturitní ples gymnázia
14. 02. 2015 - Fotbalový ples
14. 03. 2015 - Karneval domu kultury
21. 03. 2015 - Rybářské tření
28. 03. 2015 - Ples Řádu černých rytířů

Finanční podpora občanských, kulturních a sportovních aktivit pro rok 2015

PCAB0BC2ICA05OL3ICAWT3WMRCAPTFXFQCAXWGXZ0CAXWUKGCCAHNUDZ4CABST80YCAC55AQ4CAXYYRP1CALT48LECALPCEK3CAFWMTKZCADMU7UGCA0YLBT1CAC40J5UCAAM615ACA63706ACAF089IW.jpg

Rada města Česká Kamenice na svém 3. zasedání dne 21.01.2015 projednala na návrh Sportovní komise a Kulturní komise Zásady pro poskytování finanční podpory občanských, kulturních a sportovních aktivit v roce 2015 včetně příslušných formulářů. Tyto zásady usnesením číslo 30/3/RM/2015 schválila.

Nabídka palivového dřeva

Správa lesů města Česká Kamenice, příspěvková organizace oznamuje, že v období od 22. 1. 2015 do 31. 3. 2015 nabízí palivové dřevo jehličnaté (smrk, borovice) o celkovém objemu cca 120 prostorových metrů za cenu 800,- Kč za 1 prostorový metr na odvozním místě (skládka). Palivové dřevo je možné dodat v délkách 30 cm, 50 cm a 1 m. Je možné též zajistit dopravu dřeva k odběrateli. Cena dopravy není součástí ceny dřeva.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - nákladní doprava mezi Benešovem n./Pl. a Českou Lípou

fixwpLUwL9fdaBikGCQH4A-3QVm4ZhZvkIMNYs_76xI&width=240.jpg

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydal VEŘEJNOU VYHLÁŠKU -  Opatření obecné povahy, kterou stanovuje místní úpravu provozu na pozemních komunikacích .... pro nákladní tranzitní dopravu mezi Benešoven n./Pl. a Českou Lípou v čase 22.00 hod. - 06.00 hod..

Vyhlášení přírodní rezervace Maiberg

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Ústecko, oddělení Správa CHKO Labské pískovce Děčín vyhlásila nařízením č. 2/2014 dne 18.12.2014 zřízení zvláště chráněného území přírodní rezervace Maiberg. Současně byl schválen plán péče o toto území. Jedná se o lokalitu v k.ú. Dolní Kamenice a v k.ú.

Rozpis utkání BK Děčín

Mimo plánovaná lednová utkání sehrají hráči BK Děčín ještě utkání 28.1.2015.

5. kolo Českého poháru: středa 28.1.2015, 18:00 hod BK Děčín - BC GEOSAN Kolín

35. kolo KNBL: středa 25.2.2015, 18:00 hod BK Děčín - BK JIP Pardubice

Máte děti ročník 2003 a mladší a chtějí si vyzkoušet tréninky baskatebalistů? Mají možnost. Více podrobností v příloze.

Jarní příměstský tábor

02.03.2015 - 07:00
06.03.2015 - 16:00
logo_kulaté_color.jpg

Centrum dětí a mládeže pořádá v době jarních prázdnin příměstský tábor ve dnech 2. až 6. března 2015. Tábor bude probíhat v době od 7:00 do 16:00 hodin. Příměstský tábor je určený pro všechny děti od 1. do 5. třídy.  Provoz tábora zajišťují pracovnice školní družiny.

Rybářské tření

21.03.2015 - 20:00
Fish-Dancing.jpg

Místní rybářská organizace ČRS si Vás dovolujeme pozvat na XVI. ročník Rybářského tření, které se uskuteční v sobotu 21. března od 20:00 hodin v domě kultury v České Kamenici. Čeká na Vás jako obvykle bohatá tombola a k tanci i poslechu hraje skupina U-Style.

Vstupné činí 200 Kč a lístky jsou v prodeji v rybářské prodejně v Janáčkově ulici u pana Popadince telefon 731 416 266.

Českokamenická mažoretka

18.04.2015 - 13:00
Mazoretka.jpg

Centrum dětí a mládeže Vás zve do Domu kultury od 13 hodin na IV. ročník soutěžní přehlídky "Českokamenická mažoretka".
Vstupné: 50 Kč

Více o akcích centra dětí a mládeže na www.cdmck.cz

Fotbalový ples

14.02.2015 - 19:45
FK ČK.jpg

Přijměte pozvání na Fotbalový ples, který se koná 14. února 2015 od 19:45 hod. v Domě kultury v České Kamenici. K tanci a poslechu hraje skupina Fajn a připraven je bohatý kulturní program.

Vstupenky můžete zakoupit u paní Hanky Podlahové, Jindřicha Šimka a v Informačním centru na náměstí Míru.

Více podrobností najdete v přiloženém plakátu.