Recitál Slávka Klecandra

26.04.2014 - 14:00
klecandr.jpg

Srdečně všechny zveme na Recitál Slávka Klecandra z kapely OBOROH do kaple Oblastní charity Česká Kamenice, Tyršova 350 v sobotu 26. dubna 2014 ve 14:00 hodin.

 

Těším se na setkání s vámi, za OCH Štěpánka Kecková

Pro zájemce o návštěvu Rabštejna

Město Česká Kamenice připravuje na 10. května otevření turistické sezóny (podrobnější informace zveřejníme později). Rádi bychom vyhověli těm zájemcům o prohlídku areálu  bývalého koncentračního tábora a letecké podzemní továrny v Rabštejně, kteří se pro velký zájem o prohlídky do podzemí nedostali. V sobotu 10.

Uzavření knihovny

Ve dnech 12. května - 15. května 2014 bude knihovna uzavřená z důvodu čerpání dovolené.

BAREVNÁ PARÁDA

18.05.2014 - 15:00
dada-patrasova.jpg

 DÁDA PATRASOVÁ

V neděli 18. května 2014 v 15:00 hod se bude v Domě kultury konat pořad pro děti s Dádou Patrasovou - BAREVNÁ PARÁDA.
Nebude chybět žížala Jůlie.
Vstupné  150,- Kč v předprodeji v infocentru, na místě 200,- Kč.

Informace k volbám do Evropského parlamentu

EP_volby.jpg

V neděli 13. dubna 2014 je poslední den, kdy mohou občané jiného členského státu Evropské unie podat žádost o zápis do seznamu voličů. Musí se jednat o osoby, které mají právo volit ve volbách do Evropského parlamentu a mají trvalé nebo přechodné bydliště v našem správním obvodu.

Zájemci o podání žádosti o zápis do seznamu voličů se mohou dostavit v neděli od 8 do 16 hodin na městský úřad, kde na vchodových dveřích je uveden kontakt na osobu pověřenou převzetím žádosti.

V příloze přinášíme přehled politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Evropského parlamentu s uvedenými čísly, která jim byla losováním přidělena.

Rezoluce k situaci ve východní části Ukrajiny a na Krymu

Ukraine.png

Z iniciativy některých členů zastupitelstva města Česká Kamenice vznikla rezoluce k situaci ve východní části Ukrajiny a na Krymu, jejíž plné znění vám zde předkládáme:

"My, níže podepsaní zastupitelé města Česká Kamenice jsme hluboce znepokojeni vývojem ve východní části Ukrajiny a na Krymu.
Ukrajina je samostatný všemi státy uznaný svébytný stát. Vaše země, Ruská federace, v roce 1994 uznala hranice této země a tedy i jejich respektování. Očekáváme, že tento akt bude dodržován a vývoj na Ukrajině bude ponechán na rozhodnutí obyvatel žijících v této zemi.
Nemůžeme považovat za demokratické a přijatelné uspořádání referenda na Krymu v takto vypjaté situaci, které se konalo před hlavněmi samopalů.
Po zkušenostech naší země z roku 1968 považujeme vměšování do práv svébytného státu za porušení mezinárodních úmluv.
Žádáme, aby vaše země akt vměšování se do vnitřních záležitostí Ukrajiny okamžitě ukončila."

Sběr oděvů a textilních materiálů

Město Česká Kamenice ve spolupráci se společností DIMATEX CS a s podporou Ministerstva životního prostředí ČR umístilo pro naše občany kontejnery na sběr použitých oděvů a textilních materiálů. Tento sběr slouží k další separaci a minimalizaci komunálního odpadu.
Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále používají jako surovina pro výrobu čistících hadrů, čistících plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších. Tento odpad by pravděpodobně skončil na skládce.

Farmářské a řemeslné trhy

trhy.jpg

Farmářské a řemeslné trhy můžete navštívit vždy každou středu na náměstí 28. října od 8:00 do 15:00 hod.

Můžete zde zakoupit čerstvé ovoce, zeleninu, masné výrobky, rybí speciality, sýry, koření, med, vína, pečivo, koláče, cukrovinky, keramiku, proutěné zboží a občerstvení.

Zájemci o prodej volejte t.č. 777 955 495.

Výběrové řízení na pracovní místo "provozní technik"

domov pro seniory.jpg

Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, se sídlem Sládkova 344, 407 21 Česká Kamenice

Ředitelka Domova pro seniory a pečovatelské služby Česká Kamenice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo provozní technik

pro zajištění správy svěřených nemovitostí (budova a související pozemky) a technického zařízení organizace Předmětem náplně práce provozního technika je zejména zajištění technické provozuschopnosti, způsobilosti, oprav, údržby a řádného technického stavu zařízení, budovy, automobilového parku a jiných zařízení organizace, údržba, opravy a úpravy budovy a přilehlých prostranství, a to buď sám nebo dodavatelsky. Vykonává funkci řidiče automobilů domova. Sám provádí nebo zajišťuje údržbu a běžné opravy, revize, prohlídky a prověrky technické způsobilosti technických zařízení v domově.

ROCKÁČEK

 V sobotu 12. dubna 2014 ve 20:00 hod - Dům kultury

Hraje skupina BAMBULE MUSIC a hosté, vystoupí taneční skupina TIZZIANS ŽENY pod vedením Kateřiny Trylčové.

Vstupné 70,- Kč, prodej vstupenek v infocentru.