Příprava voleb do zastupitelstva města a delegování členů do OVK

volby do OZ.png

V úterý 5. srpna 2014 v 16 hodin vypršela lhůta pro registraci kandidátních listin. Na městském úřadě v České Kamenici, který je registračním úřadem nejen pro Českou Kamenici, ale také pro Janskou, Jetřichovice, Kunratice, Kytlice, Markvartice, Srbskou Kamenici a Veselé bylo podáno celkem  33 kandidátních listin. Do 23. srpna 2014 proběhne registrace kandidátních listin.

Informace pro volební strany k delegování do OVK:

Delegace členů a náhradníků do OVK - § 17 odst. 2 zákona – každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, může delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb 1 člena a 1 náhradníka do OVK, tj. nejpozději ve středu 10. září 2014 do 16, 00 hod.
Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky a státní občan jiného státu,  jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sb. mezinárodních smluv, je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území  ČR a
a) který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, a
c) který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise vytvořena.

Členem OVK s hlasem poradním, tj. zapisovatelem, může být pouze státní občan České republiky.
Členem  (náhradníkem) OVK může být zmocněnec volební strany.
Členství v OVK není vázáno na adresu trvalého pobytu člena komise v obci, kde byla komise ustanovena.

Seznam obsahuje jméno a příjmení, datum narození a místo, kde je člen, popř. náhradník přihlášen k trvalému pobytu a podpis zmocněnce volební strany - vzor v příloze.

Konají-li se volby do zastupitelstev obcí společně s volbami do Senátu PČR, plní okrskové volební komise zřízené podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí (č. 491/2001 Sb.) úkoly okrskových volebních komisí i pro volby do Senátu PČR (§ 70 zákona).  Tzn., že při souběhu těchto voleb budou své členy a náhradníky moci delegovat do OVK dané obce pouze ty volební strany, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva této obce.
Případné druhé kolo senátních voleb se bude konat ve dnech 17. a 18. října 2014 – je nutné, aby zájemci o práci v podzimních volbách s tímto možným datem předem při přihlašování se do komisí počítali.
Činnost okrskových volebních komisí je ukončena 15. dnem po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí. (To je v případě, že nebyl podán ke krajskému soudu návrh na neplatnost hlasování nebo neplatnost voleb v obci.)
 

Mariánská pouť

05.09.2014 - 17:00
07.09.2014 - 17:00
k6.jpg

Letošní Mariánská pouť je připravena na 5. - 7. září 2014 a můžete navštívit v rámci poutě hned několik míst. Církevní obřady začínají již v pátek a doplněny budou vernisáží výstavy, která bude probíhat v galerii, pod názvem "VÝTVARNÍCI ČESKOKAMENICKA".

Sobotní program je velmi bohatý a proběhne nejen na náměstí Míru, ale jak jsme si již zvykli, také v parku u Mariánské kaple, který je oblíbeným a osvědčeným místem pro pořádání akcí. Připravena jsou hudební vystoupení. Na náměstí Míru se můžete těšit na dechovou hudbu CELESTÝNKA , MARTINA MAXU, kapelu U-STYLE a další. V parku pak můžete navštívit klasické tržiště, shlédnout pohádku, kabaret a atmosférou vás pohltí 30. léta. Večerní program bude v hudebním duchu, kdy vystoupí kapela BAMBULE MUSIC a RED HOT CHILI PEPPERS REVIVAL- PAPRIKACZE. Sobotní program bude zakončen ohnivou show a tradičním ohňostrojem.

Všichni jste srdečně zváni.
Vstupné do parku zůstává stejné jako v předchozích letech: děti a senioři 15,- Kč a ostatní 30,- Kč

125. výročí úmrtí Franze Preidla

Franz Preidl a.jpg

Včera, tedy 28. srpna 1889, uplynulo již 125 let od okamžiku, kdy v Čížkovicích na Lovosicku zemřel pan Franz Preidl, významný severočeský podnikatel, jeden z nejúspěšnějších průkopníků industrializace a nakonec velkoprůmyslník. Zakladatel a majitel přádelen, tkalcoven, niťáren a barvíren na Českokamenicku a v Rumburku. Velkorysý mecenáš, zakladatel četných nadací a štědrý podporovatel obecně prospěšných a sociálních zařízení; v letech 1870-74 a 1879-1883 starosta České Kamenice.

Festival lokální ekonomiky

20.09.2014 - 09:00
21.09.2014 - 12:00

Ve dnech 20. a 21. září 2014 se koná v areálu Šluknovského zámku Festival lokální ekonomiky.

Bližší informace naleznete v příloze.

Upozornění na ohňostroj

Upozorňujeme majitele psů a koček, že v pátek 29. srpna 2014 bude ve 24.00 hodin odpálen ohňostroj na terase restaurace Starý klub..

Výjimka z obecně závazné vyhlášky města byla udělena na jednání rady města dne 26. 08. 2014.

Rozpis utkání BK Děčín

basket.jpg

Rozpis přípravných utkání A-týmu BK Děčín byl zkompletován. První duel čeká družinu trenéra Budínského ve čtvrtek 28.8.2014 v domácím prostředí proti BV Chemnitz 99ers. Třízápasový zájezd na Slovensko a švédský mistr jsou dalšími zajímavostmi přípravy... Tým se utká pouze se zahraničními soupeři a v ČEZ Sportcentru odehraje čtyři z celkových osmi prověrek.

Losování pořadí volebních stran

27.08.2014 - 13:00
volby do OZ.png

V souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí  bude rozlosování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku probíhat ve středu 27. srpna 2014 ve 13 hodin v kanceláři vedoucí odboru HS p. Dolečkové na MěÚ v České Kamenici, 2. patro, číslo dveří 6. Losovat se bude pořadí volebních stran na hlasovacích lístcích pro jednotlivé obce, které spadají do správního obvodu Městského úřadu Česká Kamenice, který je pro ně registračním úřadem. Losování mohou být přítomni jednotliví kandidáti, zmocněnci či zástupci médií.
V příloze naleznete zápis z losování s vylosovanými pořadí jednotlivých stran.

PČR hledá svědky smrtelné dopravní nehody

PČR.png
Děčínští policisté vyšetřují smrtelnou dopravní nehodu z okolí Šluknova. K nešťastné události došlo s největší pravděpodobností dnes 19. srpna 2014 kolem druhé hodiny ranní na silnici II. třídy číslo 266 zhruba na 7 km. Na vozovce ve směru od Rumburku na Šluknov byl v časných ranních hodinách nalezen  osobní vůz zn. Škoda Fabia i s řidičem, který se se svým vozem v barvě stříbrné metalízy ocitl na pravé krajnici, kde narazil do kmene listnatého stromu. Srážku bohužel nepřežil a ani na místě přítomní záchranáři nedokázali mladému muži pomoci.
 

Jelikož se policistům nepodařilo provedeným šetřením v místě události zajistit potřebné informace k objasnění neštěstí, obracíme se na širokou veřejnost s prosbou o pomoc. Policisté nevylučují možnosti, že třicetiletý muž byl v době události na cestě od přátel či ke svým blízkým. V případě, že můžete policii poskytnout informace vedoucí k objasnění  výše zmiňované dopravní nehodě, neváhejte kontaktovat tísňovou linku 158 či nejbližší policejní útvar. Své poznatky můžete také odesílat prostřednictvím internetu na e-mailovou adresu : krpulk.uo.dc.di@pcr.cz

Slavnostní setkání u sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1741 v Lísce

06.09.2014 - 15:00
06.09.2014 - 17:00
t-pozvanka.jpg

Občanské sdružení Pod Studencem i Vás dovoluje pozvat na slavnostní setkání původního a současného obyvatelstva u sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1741 v dolní části Lísky / Česká Kamenice konané v sobotu 6. září 2014 od 15:00 hodin. Hlavní celebrant: J.M. can. Karel Jordán Červený, děkan v České Kamenici, čestný kanovník kapituly sv.

Historie sochy sv. Jana Nepomuckého, která stojí v dolní části Lísky již od roku 1741

t-orez-1.jpg

Původně stála socha jako ochranný patron u mostku přes potok Líska na cestě ke statku Ritschel čp. 49. Protože v tom místě byla socha jako ukazatel příliš daleko od hlavní cesty, byla přemístěna po I. světové válce do zahrádky výměnku čp. 48, který náležel ke statku čp. 49 hned na začátku odbočky ke statku. Dům se nazýval "Löselhaus". Cesta okolo statku vedla dále mezi Studencem a "Himmertsberg" až do obce Studený. Ta cesta k statku byla zároveň také jízdní cestou pro potahy do Studeného kolem posledního statku ze Studeného (samota na cestě do Lísky pod vedením vysokého napětí čp. 79). Cesta byla používána až do doby, než byla zbudována v roce 1820 prašná silnice z České Kamenice vedoucí přes Kunratice, Lipnici, Studený do Chřibské a dále k hranicím. Asi v roce 1824 byla socha renovována. V kartuši je patrný zbytek starého nápisu, který byl překryt při obnově v 19. století nápisem Heiliger Johannes Nepomuk Renovatum 1824 nebo 1834 (špatně čitelné).